STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 60/ TTg-KTN Phê duyệt quyết định đầu tư dự án kính tiết kiệm năng lượng Tổng Công ty Viglacera - CTCP 13/01/2015 van_ban_60_ttg_ktn.pdf
2 12854/BCT- KHCN V/v Đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 cho các tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 22/12/2014 cnc.rar
3 /BCT-KHCN V/v phê duyệt quyết định đầu tư dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2014 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP 30/11/2014 trinh_ttg_2014.viglacera_(final).pdf
4 10443/BCT-KHCN V/v phê duyệt quyết định đầu tư dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2014 của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên 21/11/2014 trinh_ttg_2014.cns_(final).pdf
5 904/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống thu thập số liệu và điều khiển thiết bị điện lưới phân phối (SCADA/DMS) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) 13/07/2014 qd_904_qd_ttg_phe_duyet_du_an.pdf
6 313/Ttg-KNT Phê duyệt Dự án sản xuất collagen, galetin từ da cá tra 10/03/2014 van_ban.rar
7 12098/BCT-KHCN Đăng ký thực hiện Dự án Phát triển công nghiệp công nghệ cao 30/12/2013 01062014135652.pdf
8 347/QĐ-Ttg Phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao 22/03/2013 quyet_dinh_347_qd_ttg.pdf
9 348/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 22/02/2013 _qd348-ttg.pdf
10 02/2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 18/01/2012 _02_2012_tt-bkhcn_12215900.pdf
11 33/2011/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 09/12/2011 _33_2011_tt-bkhcn_11215372.pdf
12 1789/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 14/10/2011 qd_1789-ttg.pdf
13 842/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” 01/06/2011 qd842ttg.doc
14 2457/QĐ-Ttg Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020 31/12/2010 quyet_dinh_2457_qd_ttg.pdf
15 176/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 29/01/2010 qd_176-ttg.pdf