STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 60/ TTg-KTN Phê duyệt quyết định đầu tư dự án kính tiết kiệm năng lượng Tổng Công ty Viglacera - CTCP 13/01/2015 van_ban_60_ttg_ktn.pdf
2 12854/BCT- KHCN V/v Đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 cho các tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 22/12/2014 cnc.rar
3 /BCT-KHCN V/v phê duyệt quyết định đầu tư dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2014 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP 30/11/2014 trinh_ttg_2014.viglacera_(final).pdf
4 10443/BCT-KHCN V/v phê duyệt quyết định đầu tư dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2014 của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên 21/11/2014 trinh_ttg_2014.cns_(final).pdf
5 11174/BCT-KHCN V/v phê duyệt cơ chế, chính sách ưu đãi dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao của công ty cổ phần VN oil 10/11/2014 trinh_ttg_2014_(vn_oil).pdf
6 904/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống thu thập số liệu và điều khiển thiết bị điện lưới phân phối (SCADA/DMS) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) 13/07/2014 qd_904_qd_ttg_phe_duyet_du_an.pdf
7 313/Ttg-KNT Phê duyệt Dự án sản xuất collagen, galetin từ da cá tra 10/03/2014 van_ban.rar
8 12098/BCT-KHCN Đăng ký thực hiện Dự án Phát triển công nghiệp công nghệ cao 30/12/2013 01062014135652.pdf
9 5540/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 06/08/2013 bo_cong_thuong.pdf
10 347/QĐ-Ttg Phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao 22/03/2013 quyet_dinh_347_qd_ttg.pdf
11 1594/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014 26/02/2013 dang_ky_sxsh_2014.pdf
12 348/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 22/02/2013 _qd348-ttg.pdf
13 221/2012/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 24/12/2012 221-2012-ttlt-btc-bct1.pdf
14 14/2012/TT-BKHCN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" 12/07/2012 _14_2012_tt-bkhcn_12217761.pdf
15 635/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020 30/05/2012 _635_qd-ttg_12216939.pdf