EVN đẩy mạnh ứng dụng 4.0 vào sản xuất kinh doanh

Cập nhật lúc 10:38 ngày 09/08/2018
EVN sẽ nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ số, CNTT và tự động hóa với những công nghệ tiêu biểu như: IoT, Big data, AI, Blockchain và an ninh mạng.

Triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phải có lộ trình cụ thể, với mục tiêu rõ ràng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại phiên làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN”, ngày 8/8, tại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tại phiên làm việc, ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban chiến lược EVN, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, thời gian qua, EVN đã tổ chức đánh giá hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động (phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và vận hành thị trường điện, hệ thống thông tin quản lý), để tiến tới ứng dụng hiệu quả các công nghệ của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng 11 đề án, đề xuất hơn 60 tiểu đề án thành phần để ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0. Tuy nhiên, một số hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế nên mức độ tự động hóa đã áp dụng tại các đơn vị không đồng đều.

Theo Đề án, EVN sẽ nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ số, CNTT và tự động hóa với những công nghệ tiêu biểu như: IoT (vạn vật kết nối), dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain) và an ninh mạng.

Cụ thể, Tập đoàn hướng tới phát triển lưới điện thông minh, điều chỉnh phụ tải, điện toán đám mây, dữ liệu thông minh, xây dựng các nhà máy điện ảo, phát điện sau công tơ, quản lý năng lượng hộ gia đình, phát triển pin tích trữ năng lượng…

Trong quản trị doanh nghiệp, EVN định hướng xây dựng doanh nghiệp số, tạo hệ thống thông minh hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành  và đảm bảo an ninh, bảo mật.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chỉ đạo, để triển khai ứng dụng thành quả CMCN 4.0 vào các hoạt động SXKD của EVN một cách hiệu quả, cần phải đánh giá chính xác thực trạng hạ tầng, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể, với mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Cùng đó, cần cụ thể hóa đầu mục công việc để giao các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ theo thế mạnh của từng đơn vị.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn mạnh, Tập đoàn cần chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao. Ban chỉ đạo xây dựng Đề án cũng như các đơn vị cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tham khảo cách làm của các đơn vị điện lực trên thế giới để lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp thực tế ngành Điện Việt Nam.

Minh Lan